Vaccination covid-19, info om tester mm

Vaccination mot covid-19 startar för prioriterade grupper så snart som möjligt och går inte att boka nu. Vaccination av personer på särskilt boende har påbörjats och vaccin för andra riskgrupper kommer. Planering har startats. Bevaka information både från Region Norrbotten och från Gällivare Hälsocentral som uppdateras fortlöpande både på 1177, hemsidan och i sociala medier. Löftet från regeringen är att alla personer som vill ha vaccin ska vaccineras innan midsommar.

Du som är förkyld och vill testa dig för covid-19 kan beställa självtest genom att logga in på 1177.se. Välj Regionen rekommenderar och sedan Egenprovtagning covid-19. Om du inte har möjlighet att boka självtest eller om ditt barn är mellan 6 och 12 år och behöver testas, kan du ta provet hos oss. Ring 0970-66899
Vård- och omsorgspersonal ska ringa 072-7427422 på morgonen för test 10-12 och svar samma dag.

Du som är frisk men tror att du haft covid-19 kan boka antikroppstest, kostar 200 kr. Har du fått bekräftat att du haft covid-19 genom annat test ska du inte ta antikroppstest. Ring hälsocentralen på Tel 0970-66899 för bokning.

Håll ut och fortsätt följa restriktionerna - snart kan du vaccineras!

Resetester
Om du ska ut och resa och behöver ta prov för covid- 19 innan resan finns ett antal aktörer som kan göra detta. Listan finns på www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/


Vaccination, allmänt

Hos oss kan du beställa tid för vaccination - även inför resa.

Vaccination pneumokocker

Pneumokocker är en typ av bakterie som kan orsaka flera olika sjukdomar och är den vanligaste orsaken till lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation och hjärnhinneinflammation.

Personer i alla åldrar kan få infektioner med pneumokocker men infektionerna är vanligast hos barn som är yngre än två år och personer som är äldre än 65 år.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller saknar mjälte.
 • Du har ett kokleaimplantat inopererat.

Vaccin rekommenderas också vid vissa andra sjukdomar eller tillstånd. Prata med en läkare för en bedömning och för att få veta vad som gäller för just dig. Du kan behöva vaccin om till exempel något av följande stämmer:

 • Du har en kronisk sjukdom i hjärtat, lungorna eller levern.
 • Du har kronisk njursvikt.
 • Du har en sjukdom som leder till att lungorna fungerar sämre eller att det är svårt att orka hosta, till exempel kroniska neurologiska sjukdomar eller cystisk fibros.
 • Du har diabetes.
 • Du röker eller har ett missbruk av alkohol.

Influensavaccinering

Influensavaccineringen är avslutad för denna säsong!
Vi rekommenderar alla som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig. Du bör även vaccinera dig om du har nära kontakt med personer som har ett kraftigt nedsatt infektionsförsvar.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du är gravid.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du är mycket kraftigt överviktig.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flerfunktionshinder.Vad kostar det?

Om du tillhör någon av riskgrupperna är vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker kostnadsfritt. Du som inte tillhör en riskgrupp men ändå vill vaccinera dig kan naturligtvis göra detta genom att bekosta det själv. Influensavaccination 345 kr och pneumokock från 520 kr.

Du kan även boka tid för vaccination inför resa.