Sjukskrivning

Patientformulär inför sjukskrivning

För att försäkringskassan skall kunna bedöma din rätt till sjukpenning är det av största vikt att sjukintyget innehåller tillräcklig information om ditt sjukdomstillstånd och din nedsatta arbets-förmåga. Fyll därför i detta formulär före läkarbesöket så underlättar det din möjlighet till en korrekt bedömning. Du kan också ladda ned, skriva ut och ta med formuläret ifyllt vid läkar-besöket.

Mer information om sjukskrivning och rätten till sjukpenning hittar du på www.forsakringskassan.se

Patientformulär - sjukskrivning

* Att återkalla ett samtycke i efterhand är möjligt - kontakta då Gällivare Hälsocentral.