Patientenkät

Din feedback till oss ...

Jag är medveten om att internetformulär är en kanal där man inte kan garantera sekretess.
Därför kan man inte få råd i medicinska frågor, boka tid eller förnya recept.