Historik - Gällivare Hälsocentral 

 

Kirsten Hallman Pettersson

Kirsten Hallman Pettersson

Ägare och verksamhetschef

Hälsocentralen öppnade i oktober 2011 och är en privat vårdgivare som arbetar på uppdrag av region Norrbotten med samma uppdrag som de hälsocentraler som drivs av regionen. Lagen om Valfrihetssystem kom 2010 bland annat för att få mer vård för skattepengarna och för att skapa den sorts konkurrens som ger förbättringar för alla, både patienter, gamla vårdcentraler och nya hälsocentraler. Vi lär av varandra och det finns en transparens som gör det mesta synligt och våra resultat mäts. Mätbara resultat följer uppdraget och det man ytterst politiskt beslutat att vi ska göra - se exempel:

  • Hur många av de som ringer kommer i kontakt med hälsocentralen samma dag?
  • Hur snabbt får patienten en bokad tid på hälsocentralen?
  • Hur stor andel av personer med kroniska sjukdomar har varit på årsbesök?
  • Hur sköts det förebyggande arbetet ex. hälsosamtal, vaccinationer, rådgivning till patienter om hälsa, barn- och mödrahälsovård?
  • Psykisk ohälsa, antal samtalsbehandlingar
  • Antal besök hos olika kategorier på hälsocentralen
  • Vad patienterna tycker

2016 bytte vi namn till Gällivare Hälsocentral eftersom Adviva Företagshälsovård, tidigare delägare, sålde sin andel till mitt bolag KHP i Gällivare AB som varit den andra delägaren från början.

När vi öppnade för patienter måndag den 3 oktober så fick vi all vår personal plats runt samma bord men efter ett år var personalen tredubblad, lokalerna dubblerade och patienterna dubbelt så många som vi föreställt oss i de mest positiva prognoserna.

Jag har haft förmånen att vara verksamhetschef under alla år och tack vare alla fantastiska, kompetenta och drivande medarbetare har vi en Hälsocentral som vi är stolta över.

Vi fortsätter att arbeta med ständiga förbättringar för att minimera tiden från det att patienten söker hjälp hos oss tills det att rätt åtgärder har satts in och vi "gillar att jobba"

Det som skiljer privata hälsocentraler från offentliga är de ekonomiska riskerna och förutsättningarna. De avgifter som patienterna betalar för besök och behandlingar beslutas politiskt och regleras i regionens avgiftshandbok och är gemensamma för alla hälsocentraler i länet.

Eftersom Gällivare Hälsocentral är ett aktiebolag är det ägaren som täcker förluster och tillskjuter pengar till investeringar så att gå med förlust är inget hållbart alternativ. Tack vare lokala banker och invest-erare ( Handelsbanken, Sparbanken, Almi och Norrlandsfonden ) har detta varit möjligt. Vi har också haft möjlighet att investera i medicinsk utrustning som ultraljudsutrustning, dermatoskopi med kamera och annat som innebär ytterligare möjligheter för våra patienter. Vi fortsätter ständigt att utvecklas.

Kirsten Hallman Pettersson
Verksamhetschef, VD och sjuksköterska