AKTUELLT


 

Obs! Klicka på rubrikerna för att se hela texten ...

Vi utför nu bilddiagnostik med ultraljud vid besvär i rörelseapparaten ( senor, muskler, skelett, ledband, mm ). Syftet med undersökningen är att ge dig en preciserad diagnos och utifrån det kunna anpassa rehabiliteringen.

Med anledning av covid-19 (coronavirus)
Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av coronavirus.