Info till besökare barnmorskemottagning och barnhälsovård

17.03.2021

På grund av rådande situation med ökad smittspridning så återgår vi till tidigare restriktioner, därför ombeds besökande till barnmorska att komma ensam. Besökande till barnhälsovården får ha med sig en frisk vuxen.
Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen!