Rehabilitering

Har du besvär med värk i kropp, leder eller muskler? I vila eller belastning?
Då är du välkommen att höra av dig till oss för bedömning/undersökning.

Genom aktiva insatser kan du få hjälp med att lindra och förebygga hälsobesvär som är relaterade till muskler, leder, skelett och nerv-system.

Vi gör gör en individanpassad bedömning och vid behov kan vi hänvisa vidare till läkare/KBT/arbetsterapeut.

Vi hjälper dig med aktiv rehabilitering efter skada eller sjukdom. Vid långvarig värk kan vi erbjuda råd råd och regim - samt utbildning kring smärta och dess mekanismer. Vi har även grupputbildning för patienter med artros.

Rehabteamet vid Gällivare Hälsocentral
Olga Larsson,  Daniel Larsson, Fysioterapeut och Kurt-Lennart Larsson, sjukgymnast.


Anneli Pettersson, arbetsterapeut/rehab-koordinator på Gällivare hälsocentral.

Från och med 1 februari 2020 gäller en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Lagen innebär att regionerna ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet.

Uppdraget som rehabkoordinator är att

- utreda, samordna och underlätta så att fler samarbetar runt patienten

- vid behov genomföra kartläggningssamtal med patienter om det krävs för att vården ska bli mer effektiv.

Syftet är att underlätta patientens återgång till, eller inträde i arbetslivet.

Anneli nås på tel: 072-7156384


Vi utför ultraljudsledd diagnostik vid muskuloskele-tala besvär. Vi strävar alltid att hålla oss uppdaterade kring det senaste vetenskapliga kunskaps-läget inom vårt område.


Du kan själv ringa eller besöka www.1177.se och boka tid till sjukgymnast/ fysioterapeut .
Alternativt via Hälsocentralens rådgivnings- och bokningstelefon 0970-668 99.


Bassängträning

Har du svårt att träna p g a smärta? Då kan varmvatten-bassängträning vara ett alternativ för dig. Vår instruktör Olga Larsson ger dig ett individuellt anpassat program. 

Olga Larsson - bassängträningen

Arbetsterapeut

Om du på grund av skada eller annan sjukdom har nedsatt förmåga att klara dina dagliga aktiviteter är du välkommen att kontakta vår arbetsterapeut

Hos arbetsterapeuten kan du bland annat få hjälp med...

  • Bedömning av och rådgivning kring förmågan i dagliga aktiviteter.
  • Råd och stöd att använda nya strategier för att få vardagen att fungera bättre, ex om du besväras av smärta i kroppen. Smärthantering, ergonomisk rådgivning, anpassade sätt att utföra aktivitet på
  • Utprovning och förskrivning av tekniska hjälpmedel, ex tyngdtäcken, hjälpmedel för struktur i vardagen, toaförhöjare, hjälpmedel för minnet.
  • Utredning vid minnesproblematik, minnestest vid demensutredning.
  • Handträning, efter handskador, belastningsrelaterade besvär i händer/handled, domningar i händer eller om du ex har ledbesvär ex artros, RA
  • Utprovning av ortoser/handleds/tumbandage

Arbetsterapeuten ansvarar för behandling och hjälpmedel för barn under 18 år, som inte är inskrivna vid barnhabiliteringen.

Ett besök hos arbetsterapeut kostar 200 kronor och avgiften ingår i högkostnadsskyddet. Anmäl dig alltid i receptionen på hälsocentralen, även om du har frikort eller är under 20 år.

För kontakt krävs ingen läkarremiss.

För ortoser/handleds/tumbandage tillkommer en egenavgift på 150-250 kr. Särskilt högkostnadskort gäller.

Vid förskrivning/utprovning av hygienhjälpmedel (duschstol/pall, friståendet toalettförhöjning) tillkommer en egenavgift på 300 kr/st.

Arbetsterapeuten kan du kontakta på telefon 072-715 63 84


Multiomodal Rehabilitering - MMR

Har du under en längre tid besvärats av värk och/eller lättare psykisk ohälsa som depression och ångest är du välkommen att kontakta oss ang Multimodal Rehabilitering (MMR)

MMR är ett rehabiliteringsprogram där ett team samarbetar för att hjälpa dig på bästa sätt. Vår uppgift är att lära dig hantera din smärta och stärka dina förmågor så du får förbättrad livskvalité. Det sker genom vägledning, utbildning och behandling.

Vårt team består av:

  • Läkare
  • Sjukgymnast/Fysioterapeut
  • Arbetsterapeut
  • KBT-behandlare

Vi har även tillgång till Hälsopedagog.

Dina besök hos oss

Vid uppstart av Multimodal rehabilitering får du träffa teamet och beskriva dina besvär, göra vissa tester samt beskriva ditt mål/dina förväntningar på en rehabperiod och vi gör tillsammans en rehabplanering för vad du vill förbättra.

Smärthantering

Rehabperioden startar med att du får genomgå en smärtskola där du får lära dig mer om smärthantering, var smärtan kommer ifrån, varför du får den och vad du kan göra för att må bättre. Vi jobbar både med fysisk och psykisk smärta. Du kan även boka in individuella träffar med de i teamet du behöver.

Möten med teamet

Du kommer få tider då du blir kallad till möten där du träffar hela rehabiliteringsteamet samtidigt. Syftet med mötena är att vi ska få en samlad bild av dina behov, framsteg, utvärdera behandlingen och diskutera hur vi ska fortsätta. Rehabiliteringen har en koppling till arbete med syfte att återfå eller bibehålla arbetsförmåga. Därför ser vi även över din arbetsrehabilitering och behov av kontakt med din arbetsgivare, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Om vi tar kontakt eller har möten med någon utomstående ber vi dig alltid om ditt skriftliga samtycke.

Programmets längd

Rehabiliteringen pågår i cirka femton veckor. Förhoppningen är att dina fysiska och psykiska besvär ska ha minskat och att du har fått de verktyg du behöver för att hantera smärtan eller din situation bättre.

Om du är intresserad kan du be din läkare om en remiss till oss. Programmet är till för dig i arbetsför ålder.

Här följer ett exempel på hur programmet kan se ut hos oss:

Vecka 1

Träff med teamet och gemensam målformulering

Vecka 2-5

Smärtskola, 1 träff/vecka i 4 veckor. Vi pratar om smärta och smärthantering, fysisk aktivitet, vardagsaktiviteter, återhämtning/avspänning.

Vecka 6

Träff med teamet, vad har du fått med dig från smärtskolan och vad behöver du fortsättningsvis under rehabperioden för att uppnå dina behandlingsmål.

Vecka 7-15

Individuell rehabilitering med anpassad träning samt individuella träffar med de du behöver från teamet utifrån dina behov.

Vecka 16

Träff med teamet och avslut av rehabperioden och utvärdering av hur du mår och vad som förändrats, har du nått dina mål?