Barnhälsovård

Vi erbjuder hembesök efter barnets födelse. Särskild vikt lägger vi på det första hembesöket för nyblivna föräldrar.

Under alla hälsokontroller träffar ni en sjuksköterska, men vid vissa tillfällen träffar ni även en barnläkare. Vi jobbar enligt Barnhälsovårdsprogrammet BHV

Anette Lindström, distriktsköterska BHV 

Anna-Maria Pittja Åhrén, distriktsköterska BHV.


Klicka här på Vaccinationer så kan du läsa om vaccinationsprogrammet och vad ditt barn skyddas mot.

Babymassage

Är du nybliven förälder?
Anmäl ditt intresse för våra babymassage grupper, antingen via telefon
0970-668 99 eller via formuläret nedan. 

Obs! Under pandemin är all gruppverksamhet vilande!


HLR-barn

Vi erbjuder föräldrar till barn som är listade hos oss en utbildning i hjärt-lungräddning och luftvägsstopp för 300 kr inklusive utbildnings-bevis. Utbildningen riktar sig till föräldrar som har barn från nyfödd - tonår (13-15 år). Ny grupp startar vid tillräckligt många intresse-anmälningar. Fyll i formuläret här bredvid, tack.

Obs! Under pandemin är all gruppverksamhet vilande!


Intresseanmälan