Barnmorskemottagning

Hos oss möter du barnmorskor med lång erfarenhet som lär känna dig och dina önskemål. Vi vill anpassa oss efter dina behov. Ring 0970-668 99 så så blir du uppringd.
Vid akut/sen avbokning - ring receptionen 0970-668 90

Vår rutinerade personal.
Barnmorskorna Barbro Grape Nutti och Mariann Backman.


Preventivmedelsrådgivning

Kontakta oss om du är i behov av preventivmedel, så kan vi tillsammans hitta det preventivmedel som passar just dej bäst.

Gynekologiska cellprovskontroller

Alla kvinnor som är mellan 23 och 50 år får en kallelse till cellprovtagning vart tredje år. Därefter får du en kallelse vart femte eller sjunde år när du är mellan 50 och 70 år.  

Träning under graviditet

All forskning har visat att de flesta med en normal graviditet mår bra av fysisk aktivitet både före och efter förlossningen. Kvinnan mår bättre och blir väl förberedd inför förlossningen. Det finns även tecken på att det finns positiva effekter för barnet.

Vi erbjuder Magplasket för gravida- Härlig vattenträning i varmvattenbassängen på sjukhuset. Innehåller andnings- och avslappningsövningar, förlossningsförberedande teman. Passande start för dig som är gravid runt v. 26-32. Ny grupp startar varannan månad. Tala med barnmorskan.

Sexuellt överförbara sjukdomar

Kontakta oss om du vill testa dig för sexuellt överförbar sjukdom. Provtagning och behandling är kostnadsfritt. https://www.1177.se/Norrbotten/sjukdomar--besvar/konsorgan/konssjukdomar/

Du kan även beställa ett gratis klamydiatest via https://klamydia.se/hem och ta provet hemma.
I provet ingår även gonorrétest

Mödrahälsovård

När du upptäcker att du är gravid, kontakta oss så snart som möjligt och boka en tid för ett hälsosamtal med fokus på livsstil.

Vi vet att kontinuitet är viktigt och eftersträvar att du ska få träffa samma barnmorska under hela din graviditet.

Vi följer det nationella basprogrammet för gravida samt erbjuder individanpassade besök efter behov.

Vi har ett nära samarbete med specialistmödravården på kvinnokliniken, allmänläkare, sjukgymnast, samt barnhälsovården. Vi har en mödra-/barnhälsovårds-psykolog knuten till vår verksamhet.

Vi erbjuder även barnmorskebesök och föräldragrupper på kvällstid. 

Obs! Vid graviditet,
 ladda ner formuläret här nedan, fyll i hälsodeklarationen med mera och ta med när vi träffas. Obs! Alla gruppträningar är för tillfället vilande p g a Covid-19 virus.