Astma/KOL mottagning

Vi har koll på din andning!

Vårt Astma/KOL-team: Liv Pettersson, sjuksköterska
samt  Mårten Isaksson, specialist internmedicin.

Vi gör utredningar angående din andning, bl a

  • Spirometri ( lungfunktionstest )
  • Patientutbildning angående astma/KOL
  • Genomgång av inhalationsteknik
  • Stöd om du vill sluta röka
  • Rådgivning i livsstilsfrågor


Tobaksavvänjning

Behöver du hjälp att bli av med ditt beroende? Kontakta oss så får du tid hos vår special-utbildade personal som hjälper dig att komma igång eller är med dig hela vägen till ett sundare liv.

Ring tidsbeställningen 0970-668 99 eller kontakta oss via webben, www.1177.se